پیشنهاد کاهش قیمت بیمه شخص ثالث به اندازه ی ۴۰ درصد از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی به قوه قضائیه روانه شده و همتی در این باره توضیح داد:
“طبق ماده‌ی ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی ۶ نوع نرخ انواع دیه موجود است؛ کسی که باید آن را پرداخت کند می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب کند. بر اساس فتوای مقام معظم رهبری در سال ۷۴ انواع سه‌گانه احشام؛ یعنی شتر، گاو و گوسفند به‌عنوان مبنای دیه تعیین شد و بعد چون شتر ارزان‌تر است، چند سالی است که قیمت شتر مبنای تعیین ارزش ریالی دیه مشخص شده است. هم‌اینک قیمت صد شتر در ماه‌های غیرحرام ۱۹۰ و در ماه‌های حرام ۲۵۴ میلیون تومان شده است که متناسب با آن نرخ حق بیمه نیز افزایش یافته است. در قانون مجازات اسلامی پرداخت درهم نقره برای دیه نیز پیش‌بینی شده است که با قیمت امروز ۱۰ هزار درهم نقره حدودا ۱۰۷ میلیون تومان می‌شود.”

کاهش قیمت بیمه شخص ثالث

کاهش قیمت بیمه شخص ثالث

وی در باب پیشنهاد کاهش ۴۰ درصدی قیمت بیمه شخص ثالث افزود: الان اگر شما بخواهید یک خودروی پراید را بیمه کنید باید ۹۰۰ هزار تومان حق بیمه شخص ثالث پرداخت کنید. اگر قوه‌ی قضائیه‌ قبول کند و این موضوع را بررسی کند و از اوامر مقام معظم رهبری نیز در این زمینه استفاده کنیم، کمک بزرگی برای بیمه‌ی مسئولیت شخص ثالث در جامعه‌ می‌شود.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: قیمت دیه اگر از ۱۹۰ میلیون تومان به ۱۰۷ میلیون تومان برسد، حق بیمه‌ی شخص ثالث، کاهش بیش از ۴۰ درصدی خواهد داشت؛ یعنی بیمه‌نامه‌ی ۹۰۰ هزار تومانی را می‌توان حدود ۵۰۰ هزار تومان فروخت. این موضوع فشار را بر مردم کم خواهد کرد. ما گزارش این کار را خدمت مقامات عالی قضایی ارسال و خواهش می‌کنیم آن را بررسی کنند.