در حالی که بخش نخست از هشتمین دوره جشنواره ملی بهره وری به پایان رسید، بالاترین سودآوری بر مبنای شاخص بهره وری به بیمه پارسیان پیشرو در انواع بیمه های خودرو، بیمه عمر، بیمه حوادث و دیگر بیمه های مسئولیت مدنی تعلق گرفت.

بیمه پارسیان

بیمه پارسیان

بنا به گزارش سی اس وب ، به نقل از  دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری پس از بررسی شاخص های مالی ، اقتصادی و بهره وری ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی که در قالب گروه های مختلف بررسی و طبقه بندی شدند درمجموع بهره وری و سودآوری در صنعت بیمه بیشترین امتیاز را بیمه پارسیان کسب نمود و در بخش سود آورترین شرکت ها نیز نیز لوح تقدیر سودآورترین شرکت بیمه کشور  به بیمه پارسیان تعلق گرفت ؛ رشد پایدار ، سودآوری مداوم ، بهره وری و شاخص های مختلف فروش و حاشیه سود از شاخص های مهم انتخاب شرکت ها بودند که بیمه پارسیان با توانمندی خود در این شاخص ها توانست به عنوان سودآورترین شرکت در حوزه بیمه خود را معرفی نماید و پس از داوری های تخصصی و ارزیابی مدارک و مستندات، لوح تقدیر جشنواره به این شرکت اهدا گردید .