طبق گزارش ایسنا، امروز دیوار خارجی یک تونل مترو در شهر قم فرو ریخته و به احتمال بسیار زیاد حداقل ۴ نفر زیر آوار بوده اند. سگ های زنده یاب به محل حادثه آورده شده و یک به یک افرادی که زیر آوار مانده اند، در حال خارج شدن هستند.

این طور که گزارش مسئولان نشان می دهد یک نفر از کسانی که از زیر آوار بیرون آورده شده دارای حال عمومی خوبی ست و مشکل خاصی ندارد.

به تصاویری که از این حادثه موجود است، می پردازیم:

ریزش مترو در قم

ریزش مترو در قم

 

ریزش مترو در قم

ریزش مترو در قم

 

ریزش مترو در قم

ریزش مترو در قم